Verhuur
Kerkgebouw

De Hervormde Gemeente Loosdrecht heeft diverse gebouwen tot haar beschikking. Dit zijn de Sijpekerk, de Oude Pastorie en het Wijkgebouw. Al deze gebouwen zijn afzonderlijk te huur, zie de algemene voorwaarden.

Verhuur kerkelijke gebouwen

Voor bruidsparen van buiten de Hervormde Gemeente Loosdrecht is het mogelijk de Sijpekerk te huren voor een huwelijksdienst. De huwelijksdienst dient dan te worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van een andere Protestantse Kerk. Die kerkenraad moet schriftelijk toestemming vragen aan de scriba van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, kan het bruidspaar met de eigen predikant en kerkenraad een dienst houden. De kerk wordt vooralsnog alleen beschikbaar gesteld als het gaat om een huwelijk tussen man en vrouw.

Contact: Anneke van Henten, scriba@sijpekerk.nl

Contact: Gert-Jan Verhoeven, genjverhoeven@gmail.com

foto-verhuur-kerkgebouw-01