Informatief
Open Kerk

Open Kerk met expositie

Sinds 2011 is de Sijpekerk tijdens de zomermaanden geopend op de zaterdag. Vanaf 2012 is tijdens de openingstijden niet alleen de kerk maar ook een tentoonstelling te bezichtigen waarbij af en toe het orgel wordt bespeeld.

 

Het thema van de tentoonstelling is elk jaar wisselend en wordt bedacht door de commissie en werkgroep Open Kerk met expositie. Voor de zomer van 2020 was er gekozen voor een expositie rondom de geschiedenis van de kerk in Oud-Loosdrecht, vroeger ook wel de Oukerck genoemd. Dit leek ons een mooi thema nu de kerk niet meer in gebruik zal zijn voor de eredienst.

 

Helaas is door de maatregelen vanwege het Corona-virus de Open Kerk met expositie in 2020 vervallen. Wel is door inzet van andere gemeenteleden de Sijpekerk op zaterdagmiddag open geweest voor de Open Kerk Stiltemoment.

 

De werkgroep Open Kerk met expositie hoopte dat er in de zomer van 2021 meer mogelijkheden zouden zijn zodat de expositie wel door zou kunnen gaan. Het thema vraagt veel voorbereiding dus we moeten tijdig starten.

 

In de video vergadering van woensdag 27 januari zijn de mogelijkheden uitgebreid besproken. Is het veilig om deze zomer de vrijwilligers te vragen om mensen te ontvangen? Is de Sijpekerk open voor meerdere mensen tegelijk? Is het inentingsprogramma al afgerond? Kunnen we voor het bronnenonderzoek bij de Historische Kring terecht? Hebben we technische ondersteuning bij de opbouw van de tentoonstelling?

 

Helaas moesten we concluderen dat er te veel onzekerheden zijn om verantwoord aan het werk te gaan voor activiteiten van de Open Kerk met expositie deze zomer. Met spijt in het hart zien we er daarom van af.

 

Maar dat wil niet zeggen dat we stil zitten. Het werk dat tot nu toe is gedaan houdt zijn waarde: bronnenonderzoek, interviews, alles wat we al hebben duidt erop dat het een heel interessante tentoonstelling zal worden. In 2022 zal het de tiende keer zijn dat er een Open Kerk met expositie wordt georganiseerd, mits het dan mogelijk is. Zo’n lustrum is een mooie gelegenheid voor het exposeren van Zeven Eeuwen Oukerck.

De werkgroep

Klaus, Barbara, Marry, Ina, Tineke, Nelly, Eduard en Christien.

Open Kerk Stiltemoment

Ook in 2021 stellen wij de Sypekerk open voor iedereen die een bezoek aan ons wil brengen. Een team van vrijwilligers is vanaf 10 juli t/m 28 augustus iedere zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur in de kerk om samen te praten, Bijbel te lezen, te bidden, maar ook gewoon een wandeling door de kerk te maken en alles te vertellen over onze gemeente en wat daarmee samenhangt. Mochten u of mensen die u kent bij ons langs willen komen… u bent van harte welkom.

Meer informatie?

Belt u dan met Martin Schram 06 13 2312 13

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''