Ontmoeten
'Luisteren naar Gods stem’

‘Luisterend bidden’, wat is dat? 

Een cursus van 3 avonden om te leren luisteren naar God.

In februari en maart van dit jaar heeft deze cursus plaatsgevonden.

 

In samenwerking met het Evangelisch Werkverband hebben drie avonden in het teken gestaan van ‘luisterend bidden’. 

 

De deelnemers kijken terug op gezegende en leerzame cursusavonden.

‘Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.’

Kolossenzen 4: 2

Mocht je nog vragen hebben, stuur een mailtje naar

connydg@hotmail.com

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''