Kerkenwerk
Ouderlingen

Onze ouderlingen zijn:

René Schouten van der Velden

Wim Zuyderduyn 

Martin Schram

Gert Jan Oosterlee 

Johan van de Koppel

Karen Steernberg

Daan Molenaar

Vacature (contact ds. Van Duinen)

Joke Hoekman 

Goof Mur

Goos van Herk

sectie 1               

sectie 2

sectie 3

sectie 4

sectie 5

sectie 6

sectie 7

sectie 8 en 9

sectie 10

sectie 11

sectie 12

‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.’

Efeziërs 4:15

U kunt via de scriba in contact komen met de betreffende ouderling: scriba@sijpekerk.nl

Kijk voor het werk van onze ouderlingen bij Pastoraal Team

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''