Kinderkerk

Houd je van zingen en knutselen en vind je het fijn om mooie verhalen over de Here Jezus te horen en over Hem te zingen? Ja? Dan ben je van harte welkom tijdens de kinderkerk.

Wij starten de zondagochtend in de Sijpekerk om daar samen met alle ouders de kerkdienst te beginnen. Vóór het gebed om de opening van Gods Woord gaan de kinderen samen met de leiding naar de Oude Pastorie achter de kerk voor hun eigen dienst. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk om met elkaar te eindigen. Na de zomervakantie starten we met drie groepen. De Benjamin groep (basisschool groep 1 en 2), de Levi groep (basisschool 3 en 4) en de Ruben groep (basisschool 5, 6, 7 en 8). Er is elke zondag kinderkerk. Naast onze eigen kinderkerk vieren wij op kerstavond het Kerstfeest in de Sijpekerk met alle kinderen en ouders en iedereen die er graag bij wil zijn. Op paaszaterdag vieren we het Paasfeest in het Wijkgebouw. Ook hebben we soms een speciaal themaproject, dat we bij terugkomst in de kerk aan de gemeente laten zien en horen. In de laatste dienst van het seizoen doen we iets gezelligs: dat is ieder jaar weer een verrassing. Heb je ook zin om mee te doen? Kom dan gerust eens langs.

Voor meer informatie: volgt binnenkort

”In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.”