Koffie na de dienst

Na de morgendienst van de eerste zondag van de maand is er gelegenheid elkaar in de Oude Pastorie te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of een glaasje fris.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''