Kerk Zijn
Liturgie

Ochtenddienst | zondag 28 november 2021 Eerste Adventszondag 

Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Olst

 

Liederen

Gezang 124 : 1,3,4

Psalm 33 : 2,8

Gezang 446 : 1,2,3

Gezang 446 : 4,5

Psalm 111:1,5

Gezang 483 : 1,2,4

Hemelhoog 570

Schriftlezingen

Numeri 24 en Openbaringen 22: 12-17 (NBG 1951)

 

Avonddienst | zondag 28 november 2021 | Eerste Adventszondag

Prop. Marcelle van Schoonhoven

Thema: ‘Van Ikabod naar Immanuël’

 

Liederen

Hemelhoog l729: 1 en 2

Psalm 115: 1 en 5

Hemelhoog lied 220: 1 en 2

Psalm 78: 22 en 25

Gezang 66: 1 en 3

Gezang 118: 1 en 2

Schriftlezingen

1 Samuel 4: 12-22 en Lukas 1: 39-56

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''