Organisatie
Diaconie

Diaconie

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld. Hij heeft immers oog en oor voor wie arm en kwetsbaar is.

Het college van diakenen bestaat uit ambtsdragers die zich geroepen weten om mensen in nood te helpen. Dit kan financiële nood zijn, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel of een tekort aan sociale contacten. 

De diaconie helpt mensen zonder onderscheid; alle mensen kerkelijk en niet kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp. De diaconie werkt plaatselijk, landelijk maar ook  grensoverschrijdend. De diaconie werkt vanuit een Bijbelse opdracht. Zij wil samen met de gemeente en andere kerken in Loosdrecht het diaconale werk uitvoeren. 

Actuele doelstellingen voor de komende jaren

Onder de diaconie vallen verschillende commissies en activiteiten:

Financiën

De inkomsten van de diaconie bestaan uit: 

 Bankrekening diaconie: NL18RABO0336900228 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Loosdrecht

College van diakenen

Daan Aalberts

Margot Hennipman

Anneke van Henten

Petra Kamstra

Adrie Machielse

Trudy Rempe

Erik de Vries

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2024 (DOCX)Beleidsplan 2020-2024 (PDF)