Actueel
Maatregelen rondom corona

‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.'

Filippenzen 4:13

Beste broers en zussen in Christus,

De ernst rondom de coronapandemie is voor iedereen duidelijk. Vrijdag 12 november zijn er opnieuw aangescherpte maatregelen afgekondigd. 


In de Sijpekerk is iedereen welkom. Daarbij wijzen we wel op ieders eigen verantwoordelijkheid. De eigen veiligheid maar ook de veiligheid van de ander is belangrijk. 

Dit zijn de geldende adviezen en maatregelen:

  • Heb je (geringe) klachten? Blijf thuis en laat je testen. Het is gebleken dat zelftesten zeker niet altijd betrouwbaar zijn. Neem geen risico en laat u door de GGD testen
  •  Hoest en nies in je ellenboog.
  • Was en ontsmet je handen regelmatig.
  • Houd afstand tot elkaar; bij het in- en uitgaan van de kerk, en door in de kerk twee stoelen naast elk huishouden vrij te laten.
  • Draag bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje.  Zodra u zit mag het mondkapje af.
  • Alleen mensen die om wat voor reden dan ook expliciet rekenen op 1.5 mtr afstand kunnen in het zijvak aan de dijkzijde plaatsnemen. Dat houdt in dat de rijen met de linten niet gebruikt mogen worden en dat er minimaal twee stoelen afstand gehouden moet worden. Dit vak is hier uitdrukkelijk voor bedoeld. We vragen u zich hieraan te houden. Wanneer blijkt dat er niet voldoende ruimte is kunt u zich wenden tot de dienstdoende kerkrentmeester. Hij/ zij zal met u een passende oplossing zoeken.
  • Tot nader order is er geen koffiedrinken na de dienst. Dit geeft te veel beweging in de Oude Pastorie en de kerk en ook het houden afstand is bijna niet mogelijk.

We zien dat de samenleving zoekende is als het gaat om het verantwoord en veilig omgaan met elkaar omgaan enerzijds en het zo veel mogelijk laten doorgaan van het ‘gewone’ leven anderzijds. Laten we deze zoektocht meenemen in ons gebed voor onszelf, voor elkaar, de kerken en de overheid.

Namens de kerkenraad

Anneke van Henten

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''