Bijbelonderwijs
Leerhuis

Het begrip ‘leerhuis’ komt uit de Joodse traditie. In een leerhuis komen mensen bij elkaar die geïnteresseerd zijn om teksten uit de Bijbel te begrijpen met de bedoeling er leefregels in te ontdekken voor hun eigen leven. Ook in onze gemeente is het leerhuis bedoeld om ons samen iets extra te verdiepen in wat wij als christenen geloven en daarover in gesprek te gaan. De onderwerpen die besproken worden, kunnen samenhangen met het jaarthema, maar er zullen zeker ook andere onderwerpen ter sprake komen.

Wanneer en waar?

De Leerhuisavonden voor de komende periode zijn gepland op de volgende donderdagen: 26 januari, 23 februari , 23 maart en 20 april.

 

De avonden zijn in de Oude Pastorie en beginnen om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Wat kunt u dit kerkelijk seizoen verwachten?

Ds. Heikoop zal in februari en april het Leerhuis leiden.

Mevr. Van Schoonhoven hoopt de avonden in januari en maart invulling te geven.

 

Op 26 januari staat een hoofdstuk uit de Bijbel centraal: Jesaja 6. Daarin wordt het roepingsvisioen van de profeet Jesaja beschreven. Aan de ene kant is het voor velen een redelijk bekende tekst, die tot de verbeelding spreekt. Aan de andere kant zijn het geen gemakkelijke woorden, die vragen oproepen. We gaan hierover met elkaar in gesprek en betrekken daarbij ook een paar kunstwerken en muziek die gemaakt zijn n.a.v. Jesaja 6.

‘Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.’

Spreuken 2:6

Contact via de scriba scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''