Actueel
Beroepingswerk

Afscheid

Afgelopen 20 juni hebben wij afscheid genomen van ds. Rien Roelofse en zijn vrouw. Op 4 juli heeft hij intrede gedaan in zijn nieuwe gemeente. Wij zijn dankbaar voor de jaren dat hij hier God en zijn gemeente heeft mogen dienen. Bij zijn afscheid zongen wij uit het hart:

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Door het vertrek van ds. Roelofse is er een vacature ontstaan een zal onze gemeente op zoek gaan naar een herder en leraar die naast ds. Van Duinen deze gemeente wil voorgaan in de dienst aan God.

‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.’

Efeziërs 6: 10

Beroepingscommissie

De kerkenraad heeft augustus 2021 het voorbereidende werk voor het beroepingswerk afgerond. Daarop is de beroepingscommissie is benoemd en de taken zijn verdeeld: Johan van de Koppel (voorzitter), Daan Molenaar (plv. voorzitter), Martiene van Reenen (secretaris), Goof Mur (plv. secretaris), Daan Aalberts, Edo Loenen en Stefan Veraar. Ds. Van Duinen zal de commissie bijstaan en adviseren.

 

De profielschetsen van de te beroepen predikant en van onze gemeente zijn vastgesteld en ook vanuit de landelijke kerk is er toestemming om met het beroepingswerk te starten.

 

Op woensdag 25 augustus is de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar geweest. De hoopt wekelijks bij elkaar te komen om voortgang te geven aan het beroepingswerk.

 

De commissie vraagt de gemeente namen van geschikte predikanten aan te reiken, bij voorkeur met de reden van uw suggestie. Wellicht heeft u in de vakantie predikanten gehoord die een goede indruk hebben achtergelaten. Wij horen het graag!. U kunt ons mailen over uw suggestie inleveren bij Johan (Frans Halslaan 10) of Martiene (Nieuw-Loosdrechtsedijk 60A).

 

Contact: beroepingscommissie@sijpekerk.nl

 

Die beide profielschetsen zijn hieronder weergegeven.

 

Wilt u het werk van deze commissie opdragen in uw gebeden en vragen om leiding door Gods heilige Geest tot opbouw van onze gemeente. Wilt u in uw gebed ook vragen of God ds. Van Duinen en mevr. Marcelle van Schoonhoven toerust en sterkt bij het extra werk dat vanwege de vacature door hun gedaan zal worden.

Heb je andere vragen, dan weet de scriba de weg: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''