Gebouwen
Kerk in Oud-Loosdrecht

Nederlands Hervormde Kerk. Eenvoudig zaalgebouw met rechte kroonlijst en mansardedak, 1843. Hardstenen poort. Tweeklaviers orgel in 1867 gemaakt door Flaes en Brunjes voor de Herv. Kerk te Barsingerhorn. In 1969 overgeplaatst naar Oud-Loosdrecht. Klokkenstoel met klok van L. Hervé, 1661, diameter 102 cm

De Hervormde kerk Oud-Loosdrecht is een rijksmonument.

 

Op 8 september 2019 werd in deze kerk de laatste reguliere kerkdienst van de Hervormde gemeente Loosdrecht gehouden. De kerkgemeente van Oud-Loosdrecht was zodanig uitgedund dat zijn de samenvoeging gezocht hebben met de zustergemeente in Nieuw-Loosdrecht. Op 1 januari 2019 was deze samenvoeging een feit, de samengevoegde gemeente heet ‘Hervormde Gemeente Loosdrecht’. De Sijpekerk is de vast vierplaats voor de samengevoegde gemeente en het aanhouden van de kerk in Oud-Loosdrecht lijkt met het oog op de toekomst niet meer rendabel. Besloten wordt een nieuwe bestemming te zoeken voor deze prachtige kerk.

Geschiedenis van de kerk

Moederkerk


In de Middeleeuwen hebben de inwoners van Oud-Loosdrecht lange tijd geen eigen kerk. Ze zijn aangewezen op de kerk van Loenen aan de Vecht. Rond 1330 krijgt Oud-Loosdrecht een eigen kerk, in laatgotische stijl. Vanaf 1400 heeft Nieuw-Loosdrecht, toen nog Ter Sijpe geheten, ook een eigen kerkgebouw. De kerk van Oud-Loosdrecht staat daarna bekend als moederkerk.

 

Kerkklok Marie-Anne

 

In het rampjaar 1672 rooft het Franse leger de klokken uit de kerktoren. De Nederlandse admiraal Cornelis Tromp gaat enkele jaren later op vergelding. Hij stroopt de Franse kust af. Zijn buit: uitsluitend kerkklokken. Een van deze klokken hangt in de kerk van Oud-Loosdrecht en heeft de naam Marie-Anne.

 

Gift van de koning

 

Het is 19 april 1843 als Maria Joanna Louisa Alewijn de eerste steen legt voor de bouw van de huidige kerk. Ze is de dochter van de ambachtsheer. De nieuwe kerk wordt op dezelfde plaats gebouwd als de oude. Ruim een jaar later, op 28 juli 1844, wordt de kerk ingewijd.

 

De kosten voor deze nieuwe kerk bedragen ruim 23.000 gulden. Een flink bedrag. Gelukkig ontvangt de gemeente hiervoor steun van anderen, waaronder van Koning Willem II.

 

Herbestemming van het kerkgebouw in Oud-Loosdrecht

 

Op 8 september 2019 werd in de kerk van Oud-Loosdrecht de laatste reguliere kerkdienst gehouden. Dit was na de samenvoeging van de Hervormde gemeente Oud-Loosdrecht met de Hervormde Gemeente Nieuw-Loosdrecht op 1 januari 2019.
Na het sluiten van het kerkgebouw in Oud-Loosdrecht heeft de kerkenraad besloten om het gebouw af te stoten.

 

In 2018 heeft een groep mensen zich ten doel gesteld dit kerkgebouw, tevens rijksmonument, voor de bewoners van de gemeente Wijdemeren en met name Oud-Loosdrecht, te behouden. Deze groep mensen heeft plannen ontwikkeld voor een sociaal-culturele toekomst van dit monument. Dit heeft geleid tot de oprichting van ‘Stichting LichtBaken Loosdrecht’.
Kijk voor meer informatie op: https://lichtbaken-loosdrecht.nl/

 

Vanuit onze kerkelijk gemeente is de commissie ‘herbestemming kerkgebouw Oud-Loosdrecht’ opgericht die zich inzet te zoeken naar een passende en goede herbestemming voor dit gebouw. Namens onze gemeente heeft deze commissie nauw contact met Stichting LichtBaken Loosdrecht.

 

Laatste update en hoe u kunt helpen…

 

De commissie ‘herbestemming kerkgebouw Oud-Loosdrecht’ is van mening dat de plannen van Stichting LichtBaken Loosdrecht een mooie en passende herbestemming bieden. De kerk krijgt een betekenisvolle bestemming voor de gemeenschap en blijft ook beschikbaar voor bijzondere kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. De kerkenraad juicht deze plannen toe.

 

Om het kerkgebouw te kunnen aankopen heeft Stichting LichtBaken Loosdrecht zich ten doel gesteld in 2021 het benodigde bedrag te werven. Deze werving ligt echter niet op schema, er is nog € 75.000 nodig om tot het volledige bedrag te komen.

 

Vanwege het belang voor onze gemeente dat de plannen van Stichting LichtBaken verwezenlijkt worden brengen commissie en kerkenraad dit doel onder uw aandacht. Uw gift of renteloze lening is hiervoor dus ook van groot belang. Kijk voor de mogelijkheden op de website of neem contact op met de stichting via info@lichtbaken-loosdrecht.nl

 

Het behoud van dit prachtig kerkelijk erfgoed en het belang van het doorgeven hiervan aan de volgende generaties zou ons allemaal aan het hart moeten gaan. Dit geldt voor zowel de Oud-Loosdrechters die vele viermomenten en waardevolle herinneringen aan dit gebouw verbonden hebben als hun broeders en zusters die solidair en eensgezind in deze verantwoordelijkheid delen.

 

De kerkenraad en commissie ‘herbestemming kerkgebouw Oud-Loosdrecht’ rekenen op uw steun!

Adres: Oud-Loosdrechtsedijk 230

Voor vragen kunt u de commissie benaderen via de scriba: scriba@sijpekerk.nl

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''