Gods onvoorwaardelijke genade, liefde en vergeving voor iedereen.

De Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare en levende Woord van God. Gods Woord is het belangrijkste middel waardoor de uitverkorenen verenigd worden met de opgestane Christus en daarna, in Hem, gevoed tot het eeuwige leven.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Cursus

Alpha cursus

Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Deelname is gratis. Je hoeft niets van de Bijbel te weten om aan deze cursus mee te kunnen doen. Je kunt het ook zien als een opfriscursus: een nieuwe benadering van de basis van het geloof. Zowel mensen die nog nooit een voet in de kerk hebben gezet, als mensen die daar al jaren komen zijn welkom, jong en oud.

De eerste Alpha avond is op dinsdag 28 september! Misschien mogen wij jou ook wel welkom heten?

Eeuwigheidszondag
21 november 2021

We noemen de namen...

Eeuwigheidszondag, nog eenmaal worden de namen hier in Gods huis genoemd van hen aan wiens aardse levensweg afgelopen kerkelijk jaar een einde kwam.

Vooraan zaad; het evangelie werd op verschillende manieren gezaaid in hun levens.

Misschien ook wel hier in deze kerk.

De Weg achter Jezus was en is mooi met hoogtepunten, vandaar de lange orchidee als teken van liefde, schoonheid en rijkdom, maar ook zeker met dieptepunten die het niet altijd makkelijk maken.

Jezus zelf zegt in een gelijkenis dat het zaad van het evangelie onder andere ook kan opkomen tussen distels en doornen die je verstikken, het moeilijk maken om het vol te houden. Vandaar de distels.

Maar in dezelfde gelijkenis zegt Hij ook dat het zaad vrucht zal dragen.

Hiervoor heb ik granaatappels gebruikt die symbool staan voor de opstanding en het eeuwig leven.

Van de voortgebrachte vruchten van hen die zijn overleden hebben wij ook als kerk gebruik mogen maken. Op vele manieren heeft God die willen gebruiken.

Hun geloof ging met de overledenen mee op heel hun levensweg.

Hier op aarde keken zij nog in een spiegel van raadselen, en was de weg die zij moesten gaan niet altijd duidelijk of goed te begrijpen.

Vandaar de spiegel om de weg heen.

Maar nu mogen zij God zien van aangezicht tot aangezicht, en is hun kennen niet meer beperkt maar volledig zoals we in Korinthe kunnen lezen.

En achter de spiegel de bemoediging uit Openbaringen 2;

“Wees trouw tot de dood dan zal ik u de lauwerkrans van het leven geven.”

Vandaar die lauwerkrans met daarin 15 witte rozen die symbool staan voor de 15 mensen die ons zijn voorgegaan op de aardse levensweg, en die de lauwerkrans mochten ontvangen zoals God heeft beloofd.

Tenslotte is een stukje van Gezang 466 uitgebeeld

“Als God, mijn God, maar voor mij is,

wie is er dan mij tegen?

 Dan werken druk en droefenis

mij nochtans tot een zegen;

dan waakt alom een engelenwacht

 dan zie ik sterren in de nacht

En bloemen op mijn wegen.”

Vandaar aan de ene kant van de weg sterren en aan de andere kant bloemen. Wat zou het mooi zijn als wij als gemeente voor hen die verdrietig zijn, misschien wel juist op een dag als vandaag, maar ook voor wie de levensweg soms zwaar en moeilijk is “sterren in de nacht en bloemen op hun wegen” kunnen, mogen en willen zijn.

Hanneke Doekes.

Cursus

'Luisteren naar Gods stem’

In deze cursus oefenen we ons in het richten op God en het herkennen van zijn stem. Met eenvoudige oefeningen helpen we elkaar de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de vraag ‘Wat wil God in dit gedeelte tegen mij persoonlijk zeggen’. Je zult ontdekken dat het niet gaat om een trucje aan te leren, maar dat door het verdiepen van jouw eigen relatie met God, Hij op een unieke manier zijn weg met je zal gaan. Hij wil niets liever dan op allerlei manieren met ons (Zijn zonen en dochters) communiceren en ons inzetten in Zijn koninkrijk.

Aankondiging

Kerk-app

De WhatsApp-groep van de gemeente krijgt een opvolger, een eigen app voor de gemeente. Deze app vervangt niet alleen de huidige WhatsApp groep, we grijpen meteen de kans aan om de communicatie breder te trekken en een aantal tekortkomingen die nu spelen op te lossen.

Laatste nieuws

Mensen van Jezus – Terugblik door Marcelle

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week blikt Marcelle terug. Tevens de laatste bijdrage in deze rubriek.

Read More →

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Woord van de maand:

Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten mij.

Jesaja 44: 6