Gods onvoorwaardelijke genade, liefde en vergeving voor iedereen.

De Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare en levende Woord van God. Gods Woord is het belangrijkste middel waardoor de uitverkorenen verenigd worden met de opgestane Christus en daarna, in Hem, gevoed tot het eeuwige leven.

Livestream

Volg hier de diensten in de Sijpekerk.

Agenda

Wat te verwachten

Bekijk hier onze agenda betreft kerkdiensten, jeugdwerk, concerten, open dagen en nog veel meer activiteiten door onze gemeente georganiseerd.

Gemeente

Onze mensen

Lees hier het verhaal achter onze kerkmensen, predikanten, pastoraal team, diakenen en kerkenraad.

 

Zending

Ons zendingswerk

Maak kennis met het werk van onze zendelingen in Bosnië en ontmoet het team van de ZWO-commissie.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente.

Cursus

'Luisteren naar Gods stem’

In deze cursus oefenen we ons in het richten op God en het herkennen van zijn stem. Met eenvoudige oefeningen helpen we elkaar de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de vraag ‘Wat wil God in dit gedeelte tegen mij persoonlijk zeggen’. Je zult ontdekken dat het niet gaat om een trucje aan te leren, maar dat door het verdiepen van jouw eigen relatie met God, Hij op een unieke manier zijn weg met je zal gaan. Hij wil niets liever dan op allerlei manieren met ons (Zijn zonen en dochters) communiceren en ons inzetten in Zijn koninkrijk.

Informatie

Kerk-app

Alles wat we belangrijk vinden staat op onze telefoon of tablet. De kerk hoort daar ook te zijn.

 

Onze gemeente heeft sinds september 2021 een eigen kerk-app. Blijf verbonden via deze Sijpekerk-app.

Laatste nieuws

Mensen van Jezus – Terugblik door Marcelle

Mensen van Jezus

Verhalen van mensen uit onze kerk ter bemoediging van ons allemaal! Deze week blikt Marcelle terug. Tevens de laatste bijdrage in deze rubriek.

Read More →

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Als predikant ben ik ‘verbi divini minister’, dienaar van het goddelijk Woord. Ik sta in dienst van God en daaruit vloeit voort de dienst aan de gemeente. Deze dienst bestaat erin de gemeente aan te moedigen één doel voor ogen te houden: toegroeien naar Christus, het Hoofd van de gemeente

Woord van de maand:

Januari 2022

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Johannes 1: 14